profile
Размещено 3 года назад по предмету Беларуская мова от strangerthings45

Помогите пожалуйста бел мовой( ДАЮ 30 БАЛЛОВ
1. Адзначце словазлучэнні, у якіх галоўнае слова кіруе залежным:
халодны дзень;
вучыцца добра;
глядзець тэлевізар;
хатка бабра;
жаданне дапамагчы.
2. Адзначце неразвітыя сказы:
У хаце цёпла.
Заспявалі птушкі.
Вечар надышоў хутка.
Дзень цёплы.
Чалавек ціхі і спакойны.
3. Адзначце радкі, у якіх на месцы пропускаў абавязкова ставіцца працяжнік:
1) Найлепшае сведчанне таму _ праца самога Якуба Коласа.
2) Талент _ гэта не толькі праца, а і мужнасць.
3) На круглым маленькім лісточку ззяе бліскучая кропелька-іскрынка, ды кропелька _ не вадзяная.
4) Легендарнае возера Свіцязь! Ты _ беларускае мора, невялічкае, але такое ж чыстае, светлае, прыветлівае.
5) Сосны _ нібы воіны на варце цішыні і адвечнага спакою.
4. Адзначце сказы, у якіх правільна падкрэслены галоўныя члены:
У паветры было ціха.
Настаўнік спыніўся з вучнямі на сухім месцы ў лесе.
Некаторыя з пачаткоўцаў ледзь-ледзь бліснулі ў друку і неўзабаве зніклі.
Мне часта даводзілася бачыць Янку Купалу на розных сходах, мітынгах, пасяджэннях.
Ноч была халодная і цёмная.
5. Адзначце сказы з недапасаванымі азначэннямі:
Веснавая цёплая ноч толькі што апранула зямлю і раскідала свае таемныя чары...
Дальнія хвойнікі былі зацягнуты шызай смугой.
Пракоп не мог не паддацца жаданню прысесці на гладка спілаваным пні.
Гукі песні смела ўразаліся ў цішыню ночы і бойка плылі за рэчку.
Па вузкім травяністым беразе вузенькая сцежачка вяла да прымкнутага чоўна.

Не тот ответ на вопрос, который вам нужен?
Найди верный ответ
Самые новые вопросы
tegysigalpa2012
Русский язык - 4 года назад

Помогите решить тест по русскому языку тест по русскому языку «местоимение. разряды местоимений» для 6 класса 1. укажите личное местоимение: 1) некто 2) вас 3) ни с кем 4) собой 2. укажите относительное местоимение: 1) кто-либо 2) некоторый 3) кто 4) нам 3. укажите вопросительное местоимение: 1) кем-нибудь 2) кем 3) себе 4) никакой 4. укажите определительное местоимение: 1) наш 2) который 3) некий 4) каждый 5. укажите возвратное местоимение: 1) свой 2) чей 3) сам 4) себя 6. найдите указательное местоимение: 1) твой 2) какой 3) тот 4) их 7. найдите притяжательное местоимение: 1) самый 2) моего 3) иной 4) ничей 8. укажите неопределённое местоимение: 1) весь 2) какой-нибудь 3) любой 4) этот 9. укажите вопросительное местоимение: 1) сколько 2) кое-что 3) она 4) нами 10. в каком варианте ответа выделенное слово является притяжательным местоимением? 1) увидел их 2) её нет дома 3) её тетрадь 4) их не спросили

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.