profile
Что ты хочешь узнать?
ОБЖ
ОБЖ - 15 часов назад

Яким напилком обпилюють сусідні поверхні, розміщені під кутом,меншим за 60°?а плоскимб трикутнимв напівкруглимг ромбічним2. який напилок призначений для грубого обпилювання заготовок з м’яких металів?а з одинарною насічкоюб з подвійною насічкоюв з рашпільною насічкоюг з дуговою насічкою3. під яким кутом доцільно розміщувати ступні ніг при обпилюваннізаготовок?а 25...30° г будь-якимб зо...35° д правильні всі відповідів близько 45° е правильної відповіді немає4. який пристрій використовують для видалення залишків металу піс-ля завершення роботи напилком?а шило в смужку з твердого металуб смужку з м’якого металу г металеву щітку5. що перевіряють методом, зображеним на рисунку?а перпендикулярність взаємного розташування гранейб точність обробки поверхнів якість обробки поверхніг правильні всі відповідід правильної відповіді немає6. на якій відстані від губок лещат закріплюють заготовку з тонко-листового металу для її обпилювання?а 10... 15 мм г будь-якійб 5...8 мм д правильної відповіді немаєв 1...5 мм7. що важливо знати при виборі напилка для обпилювання?а послідовність роботиб твердість оброблюваного матеріалув точність обробки заготовкиг величину припуску на обробкуд форму оброблюваної поверхніtereschuk_trud_p_бukr_(049-13)_v.^ndd 69

Нет ответа Ответить