profile
Что ты хочешь узнать?
Биология
Биология - 14 часов назад

Контрольна робота за темою: "організми і середовище iснування" . який з екологічних чинників є антропогенним? а) сила вітру: б) паразитизм; в) вирубування лісів; г) припливу та відпливи: 2. до якої групи органiзмiв належать бактерii гниття?; а) продуценти: 3) редуценти; в) консументи; г) автотрофи; 3. який тип ззасмовідносин між актинiєю та раком самітником? а) мутуалізм; б) конкуренція; в) паразитизм; г) хижацтво; 4. який тип взаємовідносин між людиною та бичачим ціп,яком? а) мутуалізм; б) паразитизм; в) конкуренція; г) хижацтво; s. як називається природоохоронна територiя, на якій повністю заборонена господарська а) заказник; б) пам,ятка природи 1;b) національний природний парк; г) заповідник; 6. до якої групи органiзмiв належить корова? а) автотрофи; б) редуценти; в) консументи; г) продуценти; 7. який тип взаємовідносин між рудим та чорним тарганом? а) хижацтво; б) паразитизм; в) мутуалізм; г) конкуренція; 8. як називається сукупність живих організмів та середовища їх існування? а) родина; б) вид; в) біосфера; г) екосистема; 9 складіть ланцюг живлення: шпак, шовковиця, кіт, личинки шовклпряда; 10. скхадіть ланцюг живлення: трав,янисті рослини, вовк, бактеріі гниття, корова: 13. який з екологічних чинників є антропогенним? фотосинтез; б) забруднення рiчок пестицидами; в) хижацтво; г) температура навколишн 12. складіть ланцюг живлення: риби, горобець, просо, сокіл.

2 ответа Ответить