profile
Что ты хочешь узнать?
История
История - 3 минуты назад

Позначте прізвище представника патріотично налаштованої української козацько-шляхетської старшини, який, щоб заручитися підтримкою пруссії в боротьбі проти росії, 1791 р. виїхав до берліна й вів переговори із канцлером пруссії, щодо автономії україни? а. о. безбородько б. в. капніст в. в. лукашевич г. в. кочубей головний твір українських автономістів-традиціоналістів? а. «конституція» б. «руська правда» в. «історія русів» г. «книга буття українського народу» яким бачили майбутнє україни представники кирило-мефодіївського товариства? а. проголошення незалежності україни б. проголошення автономії україни у складі росії в. входження україни до слов’янської федерації г. відродження гетьманщини на засадах автономії з кінця xviii ст. – поч. хіх ст. українське дворянство намагалося домогтися від царського уряду: а. автономії україни б. відміни кріпацтва в україні в. незалежності україни г. зміни зовнішньої політики російської імперії перша збірка українських народних пісень, що започаткувала українську фольклористику вийшла в … році під редакцією…: а. 1818, о. павловського б. 1819 р., м. цертелєва в. 1846 р., о. бодянського г. 1824 р., м. максимовича

1 ответ Ответить