profile
Что ты хочешь узнать?
Қазақ тiлi
Қазақ тiлi - 1 неделя назад

1. жақты сөйлемді табыңыз. а) оның әбішті сөйлетіп, тыңдағысы келді. в) тазалық, ұқыптылық туралы түсінік бердім. с) омарды мүлдем хабарсыз қылдыру жөн емес.d) ерболдың үлкен оқу орындары туралы белгісі келді. е) ағайын арасына суық сөзді өсіріп айтқысы келмеді. 2. ыңгайлас салалас сөйлемдерді байланыстыратып жалғаулықтар. а) бірақ, дегенмен в) я, яки,не с) себебі, сондытан d) сонша, сондай е) да, де, әрі 3. «жалығу» сөзінің синонимін табыңыз. а) ығыр болу,көңілі қалу в) жалтару,корғану с) зерігу,іш пысу d) зерігу,құмар болу е)еріну ,кешіру 4. омоним бола алмайтын сөзді көрсетіңіз. а) без в) мақта с) көзілдірік d) бақ е) барыс 5. синоним сөздерді көрсетіңіз. а) алыс, жақын в) күндік,кідірі с)кебіс, етік,кілем d) тура, алыс е) дұрыс, жөн 6. шартты бағаныңқы сабақтас құрмалас сөйлемді табыңыз. а) ол өлең айтайын деп еді, дауысы шықпай қалды. в) қазақ мақалы бар: алыс тастан, өнер жастан. с) бірде әсем ән естіледі, бірде тәтті күй шалқыйды. d) біреуге жамандық жасасан, алдымен орға өзің түсесің. е) көзі күлімдеп, екі беті қызарып, досым кіріп келді. 7.жіңішке дауысты дыбысты табыңыз. а) с в) ң с) ұ d) е е) ы 8. тәуелдік жалғауда тұрған зат есімдерді көрсетіңіз. а) тілегім, бөлмем в) киім, сенім с) көктем, жүзім d) көсем, кілем е) келемін, оқимын 9. сөйлемде көбінесе аңықтауыш болатын сөз табын анықтаңыз. а) шылау в) зат есім с) есімдік d) етістік е) сын есім 10. шылауы бар сөз тіркесін көрсетіңіз. а) паромға мініп ар жаққа өтті в) дос-жарлар осылай кездесті с) балалар өзенге қарай беттеді d) бірін-бірі қабағынан таниды е ) бір төбені бір ай қазды 11. шұғыл дауыссыз дыбыстар тобы . а) в, ф, г, ғ в) п, б, т, д с) щ, ш, ж, р d) а, е, ю, и е) һ, ж, з, ш, х 12. -ның/-нің; -дың/-дің, -тың/-тың қай септіктің жалғаулары. а) табыс в) көмектес с) атау d) ілік е) барыс 13. қазақ тілінде қанша септік бар. а) 5 в) 7 с) 10 d) 6 е) 8 14. шығыс септігінде сөзді көрcетіңіз. а) далада в) мектептің с) дүкенге d) ініммен е) үйден 15. і-жақ жіктік жалғауы бар зат есімді көрсетіңіз. а) оқушысыздар в) оқушысың с) оқушы d) оқушысыз е)оқушымын 16. антоним сөздерді белгілеңіз. а) биік, кең в) үлкен,дәу с) ауыр, жеңіл d)аласа, алыс е) арық, жүдеу 17. «алыс» сөзіне синоним көрсетіңіз. а) ұзын в) ауыр с) жақын d) қашық е) бері 18. тура мағынада қолданылған сөз тіркесін табыңыз. а) биік тау в) биік сезімс) биік ой d)биік сөз е) биік мақсат 19. ііі-жақтағы етістікті табыңыз. а) келді в) бара жатырмын с) отырмын d) аласыз е) айтасың 20. талғаулы салалас құрмалас сөйлемді көрсетіңіз. а) сағат кеңесін аяқтағанда, бір жақтан асан да келді. в) күз келісімен, күн райы бұзыла бастады. с) осы жолы кезек сенікі болды, атың бәйгеден озды. d) ауыл кеші көңілді өтті, дегенмен оқушылардыңм көбі болмай қалды. е) не ауылға мен барамын, не сен барсың. 21. антонимдік жұпты белгілеңіз. а) дамылсыз-тоқтаусыз в) буын-биыл с) арық-семіз d) кемсіну-кемтар е) алу, қалу 22. дерексiз зат eciмдi анықтаңыз. а) кітап в ) оқушы с) үй d) сезім е) су 23. лексика нені зерттейді. а) сөз құрамын в) сөз мағынасын с) сөйлем мүшелерін d) дыбыстарды е) сөз тіркесін 24. етістіктің мақсатты келер шақ түрін көрсетіңіз. а) жазбақпын в) келмеспіз с) айтармын d) тартты е) сөйлепті 25. есім сөзден жасалған туынды етістікті табыңыз. а)барғалы, бармас, келер в) келсін, келер, келмек с) оқыған, көретін, оқыма d) кеңі, тарыл, байы е) қайтып, келе,оқи 26. қос сөз бола алатын сөздерді табыңыз. а) қарақат, сексен, бәйшешек, биыл в) ата, ана, қадыр, қасиет, ине, жiп с) ұлпан, ешқашан, таңертең, бүгiн d) қыстыгүнi, түрегел, әпер, бiлезiк е) көкпар, қолөнер, сайыс, жарқанат 27. қазақстан республикасының парламенті қандай орган? а) орта в) жоғарғы с) төменгі д) жоғарғы өкілді е) орта өкілді 28. қазақстанның тұңғыш ғарышкерін анықтаңыз. а) т.бегелдінов в) л.беда с) т.әубәкіров d) т.мұсабаев е) и.панфилов 29. сенаттың құрамы қанша? а) 25 в) 15 с) 107 д) 47 е) 51 30. термин сөздердi табыңыздар. а) сөз, буынв) пай-пай, қапс) ұрпақ, мұғалiмд) бүгiн, кешее) ғанибет, пәте

Нет ответа Ответить