profile
Что ты хочешь узнать?
Українська мова
Українська мова - 3 дня назад

1. випишіть із наведених речень дієприкметники. визначте їх вид, стан, час і синтаксичну роль. 1. дрібні хатки під солом’яними дахами залишалися позаду, їх змінили кам’яні будинки, криті шифером, муроване передмістя тіснішало, стискалося... 2. чужинці загомоніли, захоплені сміливими словами незнайомого... з. він був не надто високий, але кремезний, одягнений у дорогий запорізький жупан; брязнула об край столу шабля в обсипаних коштовними каменями піхвах... 4. полковник чекав з розпростертими для обіймів руками, поки кошовий скочив з коня. 5. катерина повернула голову до сенаторів, обвішаних медалями й орденами, перев’язаних навхрест малиновими і голубими стрічками... 6. з перев’язаною рукою, в довгополій шинелі квапиться до своїх відпущений з війни поранений солдат. 7. тупіт уже за спиною, чути мову вершників, та не оглядався мандрівник, задив-лений у плин ріки, заглиблений у себе (із творів р.іваничука).

Нет ответа Ответить

Українська мова - 3 дня назад

6. у якому рядку всі суфікси прикметників записано без помилок? а: новісенький, вузинький, самісенький б: гарнесинький, чистісинький, вірнесинький в: здоровинький, тонюсенький, вузусінький г: більшенький, цілісінький, милесенький выберите один правильный ответ (максимум 1 балл) 7. у якому з цих речень немає жодного прикметника? (нагадую, що "який?" і "як?" – це питання до різних частин мови!) а: сірий вовчик, лев і птах, поні волохаті – всі з хвостами, при хвостах, всі такі хвостаті. б: і собаки, і коти, і слони, і миші: де не глянь, хвости, хвости – з ними красивіше. в: тільки в нас хвостів нема, чи то літо, чи зима: ні у мами, ні у тата, ні у маминого брата. г: ще й сусіди й гості – геть усі безхвості. выберите один правильный ответ (максимум 1 балл) 8. у якому з цих прислів'їв "не" з прикметником пишеться окремо? а: не/велика біда, що минула середа. б: не/червоне, а біле сонце взимку заходить — морозу не чекай. в: хто хоче не/дбалу роботу, платить за неї наперед (нар. творчість). г: не/гожий день — вовкові праця. выберите один правильный ответ (максимум 1 балл) 9. у якому з цих речень прикметник(и) з похилою рискою має писатися через дефіс? а: на подвір’ї ж так багато чорно/крилих і дзьобатих: кра! кра! б: водо/плавному в'юнові нащо заздрити слонові, сухо/дольному ж слону нащо заздрити в'юну? в: у кота мого кота шерстка ніжно/золота. г: чорно/лапе, чорно/хвосте в хаті втримати непросто: м’яв! м’яв! выберите один правильный ответ (максимум 1 балл) 10. у якому рядку всі прикметники пишуться разом? а: брудно/жовтий, електро/хімічний, сніжно/білий б: блідо/блакитний, гірко/солодкий, горохово/картопляний в: п'яти/зірковий, біло/зубий, жовто/гарячий г: новорічно/різдвяний, книжково/журнальний, червоно/зелений выберите один правильный ответ (максимум 1 балл) 11. у якому рядку всі прикметники пишуться з "нн"? а: нездійсне..ий, страше..ий, незбагне..ий б: бездом..ий, іме..ий, різдвя..ий в: дерев'я..ий, різьбя..ий, скля..ий г: глиня..ий, тьмя..ий, шале..ий выберите один правильный ответ (максимум 1 балл) 12. ''вибачаю мамі й тату за смачний пиріг до свята.'' у якому рядку всі ознаки прикметника ''смачний'' із цього речення – правильні? а: присвійний, м'якої групи, жіночого роду, в орудному відмінку, в множині б: відносний, твердої групи,чоловічого роду, в називному відмінку, в однині в: зовсім неякісний, мішаної купи, незнатного роду, в місцевому будинку, в далині г: якісний, твердої групи, чоловічого роду, в знахідному відмінку, в однині выберите один правильный ответ (максимум 1 балл)

Нет ответа Ответить