profile
Что ты хочешь узнать на сайте Знания ком?
Химия
Химия - 10 часов назад

Контрольна робота з теми кількість речовини. розрахунки за хімічними формулами. варiант 1 початковий рiвень / за кожне пропильно викононе завдання - 0,5 бала) a 1. виберіть символ для позначення кiлькость речовини. a) m: б)n; b) vm; м. 2. яка фiзична величина позначається символом d(h2). а) густина водню; 6) стала авогадро; в) вiдносна густина за поднем; г) молярний об'см. 3. укажіть одиницю вим рювання молярної маси. а) г/моль; б) г; в) моль; г) 1/моль. 4. яка фiзична величина мас одиницю вимірювання моль>> а) кількість атомів; б) молярна маса; в) молярний об'єм; г) кiлькiсть речовини. 5. виберіть правильне твердження. молярний об'єм - це: а) вiдношення кiлькостi речовини до п об'єму; б) 06'em1 monb peчовини; в) об'см будь-якоï порцiï речовини; г) стала величина за будь-яких умов. 6. виберіть значення молярноï маси для кисню. а) 8 г/моль; б) 16 г/моль; в) 32 г/моль; г) 64 г/моль. середнiй рiвень / за кожне правильно виконане завдання - 1 бал) 7. установіть відповідність величин для речовини nh3: a) 17r; 6) 17; b) 8,5; г) 17 г/моль. 1. вiдносна молекулярна маса; 2. маса; 3. молярна маса; 4. вiдносна густина за воднем: 8. розташуйте речовини у порядку зростання їх молярних мас. а) ва; б) о2; b) ch4; г) nano3- 9. установіть вiдповiднiсть кількість речовини 1) 2 моль к 0: 2) 0,3 моль 02; 3) 1моль na; 4) 10 моль h2s мiж кiлькiстю речовини та кiлькiстю молекул. кiлькiсть молекул a) 6x10; 6) 12x10; b) 60x10; г) 0,6x10; д) 1,8х10 достатнiй рiвень / за кожне правильно виконане завдання - 1,5 бала) 10. обчисліть масу 13,44 л диоксиду сульфуру so2. 11. відносна густина невідомого газу за воднем 22. обчисліть об'єм який займає цей газ масою 13,2 г. високий рівень (за правильно виконане завдання - 3 бала) 12. яка кiлькiсть атомів оксигену міститься у сумiшi яка складається з 13,44 л чадного газу с0 та 22 г вуглекислого газу со2.​

Нет ответа Ответить