profile
Опубликовано 8 месяцев назад по предмету Биология от vakulenkodim

Підсумкова контрольна робота з біології
«Поведінка тварин»
Завдання з однією правильною відповіддю (3 бали)
1. Науку, яка вивчає поведінку тварин називають …
a. а) екологія; б) зоологія; в) фізіологія; г) етологія
2. Укажіть прізвище вченого, якого вважають одним із засновників етології: а) Ч. Дарвін; б) К. Лінней; в) І. Павлов; г) Н. Тінберген
3. Укажіть, яка поведінка включає маркування або мічення меж ділянки та її охорону від інших тварин свого виду: а) дослідницька; б) харчова; в) територіальна; г) гігієнічна.
4. Укажіть, яка поведінка включає всі типи взаємодій тварин в угрупованнях: а) дослідницька; б) харчова; в) територіальна; г) соціальна.
5. Набуті відповідні реакції на стимули це : а)безумовні рефлекси; б)розумова діяльність; в)умовні рефлекси
6. Укажіть першу фазу поведінкового акту тварин: а) пошукова поведінка; б) завершальний акт; в) специфічний подразник; г) стан спокою

7. Установіть відповідність: (2 бали)
між формами поведінки тварин та прикладами:

1 дослідницька поведінка А птахи будують гнізда
2 гігієнічна поведінка Б собака зариває залишки їжі (кістки або м’ясо) у ґрунт
3 захисна поведінка В тварина обнюхує навколишні предмети
4 харчова поведінка Г тварина шукає притулку
Д комахи чистять за допомогою кінцівок крила

8. між термінами та їх визначеннями.:

1 комунікація А реєстрація всієї послідовності поведінкових реакцій і поз особин певного виду
2 знаковий стимул Б фіксація в пам’яті тварин ознак об’єктів під час формування або корегування вроджених поведінкових дій
3 модель В передача інформації, що відбулась, коли тварина здійснює якусь дію, що змінює поведінку іншої особини
4 етограма Г зовнішній подразник, що спричиняє специфічну поведінкову реакцію у тварин
5 Д штучні об’єкти, що мають характерні ознаки знакових стимулів

9. Поясніть терміни та визначте, який з них зайвий і чому: (2 бали) Звикання, інсайт, стимули, імпринтинг, міграція.

Дайте розгорнуту та аргументовану відповідь на питання (5 балів)
10. Прояви та значення територіальної поведінки.
11. Поясніть, які прояви поведінки, є результатом елементарної розумової діяльності.
12. Які вам відомі прояви набутої поведінки тварин. Приведіть приклади

Не тот ответ, который вам нужен?
Найди нужный
Самые новые вопросы
tegysigalpa2012
Русский язык - 1 год назад

Помогите решить тест по русскому языку тест по русскому языку «местоимение. разряды местоимений» для 6 класса 1. укажите личное местоимение: 1) некто 2) вас 3) ни с кем 4) собой 2. укажите относительное местоимение: 1) кто-либо 2) некоторый 3) кто 4) нам 3. укажите вопросительное местоимение: 1) кем-нибудь 2) кем 3) себе 4) никакой 4. укажите определительное местоимение: 1) наш 2) который 3) некий 4) каждый 5. укажите возвратное местоимение: 1) свой 2) чей 3) сам 4) себя 6. найдите указательное местоимение: 1) твой 2) какой 3) тот 4) их 7. найдите притяжательное местоимение: 1) самый 2) моего 3) иной 4) ничей 8. укажите неопределённое местоимение: 1) весь 2) какой-нибудь 3) любой 4) этот 9. укажите вопросительное местоимение: 1) сколько 2) кое-что 3) она 4) нами 10. в каком варианте ответа выделенное слово является притяжательным местоимением? 1) увидел их 2) её нет дома 3) её тетрадь 4) их не спросили