profile
Опубликовано 2 года назад по предмету Биология от pospeeva305

1. Предком людиноподібних мавп є …
а) шимпанзе; в) дріопітек; д) гібон.
б) горила; г) орангутанг;
2. У людини в процесі еволюції праця і мова з’явилися …
а) незалежно; в) комплексно
б) паралельно; г) спонтанно.
3. Елементарною одиницею еволюції є …
а) окремий організм; г) вид; д) домен.
б) популяція; в) родина;
4. Органи у певних видів, недорозвинені чи спрощені за будовою, називають …
а) гомологічними; в) атавізми;
б) аналогічними; г) рудиментами.
5. Різноманітність порід свійських тварин зумовлена …
а) впливом умов зовнішнього середовища; в) штучним добором;
б) штучними умовами існування; г) модифікаційною мінливістю.
6. Основою формування порід та сортів, за Ч. Дарвіном, слугує ...
а) спадкова мінливість; в) природний добір;
б) штучний добір; г) боротьба за існування.
ІІ рівень. Середній рівень. Завдання з декількома варіантами правильних відповідей.
Кожне питання при наявності всіх правильних відповідей 1 бал, разом 3 бали.
7. Позначте причини боротьби за існування за Ч. Дарвіном:
а) зміна умов середовища; в) постійність умов середовища;
б) інтенсивне розмноження живих істот; г) нестача кормових ресурсів.
8. Рушійна форма природного добору:
а) зменшує середнє значення ознаки чи змінює частоту зустрічі особин зі змінною ознакою;
б) спричиняє появу нової норми реакції;
в) закріплює середнє значення ознаки;
г) спрямована на користь сталого в популяції середнього значення ознаки.
9. Рука людини є органом, гомологічним до ...
а) хобота слона;
б) верхньої кінцівки шимпанзе;
в) передньої ноги кицьки;
г) крила кажана;
д) крила метелика.
ІІІ рівень. Достатній рівень. Завдання на встановлення відповідності.
Кожне питання при наявності всіх правильних відповідей 1,5 бала, разом 3 бали.
10. 1. Біологічний прогрес – це … А) процес видоутворення;
2. Дегенерація – це … Б) процвітання будь-якої систематичної групи організмів;
3. Мікроеволюція – це … В) спрощення організації групи організмів;
4. Ароморфози – це … Г) зміни, за рахунок яких відбувається прогресивний розвиток.

11. Установіть відповідність між органами та характером їх змін.

1. Передня кінцівка жаби, крило кажана, грудний плавець риби. А) атавізми;
2. Крило бабки, крило птаха, крило кажана. Б) рудименти;
3. Третя повіка та апендикс людини; В) гомологічні органи;
4. Багатососковість та хвостатість у людини. Г) аналогічні органі.

Не тот ответ, который вам нужен?
Найди нужный
Самые новые вопросы
tegysigalpa2012
Русский язык - 3 года назад

Помогите решить тест по русскому языку тест по русскому языку «местоимение. разряды местоимений» для 6 класса 1. укажите личное местоимение: 1) некто 2) вас 3) ни с кем 4) собой 2. укажите относительное местоимение: 1) кто-либо 2) некоторый 3) кто 4) нам 3. укажите вопросительное местоимение: 1) кем-нибудь 2) кем 3) себе 4) никакой 4. укажите определительное местоимение: 1) наш 2) который 3) некий 4) каждый 5. укажите возвратное местоимение: 1) свой 2) чей 3) сам 4) себя 6. найдите указательное местоимение: 1) твой 2) какой 3) тот 4) их 7. найдите притяжательное местоимение: 1) самый 2) моего 3) иной 4) ничей 8. укажите неопределённое местоимение: 1) весь 2) какой-нибудь 3) любой 4) этот 9. укажите вопросительное местоимение: 1) сколько 2) кое-что 3) она 4) нами 10. в каком варианте ответа выделенное слово является притяжательным местоимением? 1) увидел их 2) её нет дома 3) её тетрадь 4) их не спросили

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.