profile
Опубликовано 2 года назад по предмету Биология от Аккаунт удален

Допоможіть пройти тести з біології

1. Виділення з організму продуктів обміну речовин тканинами рослин — це: *
а) секреція;
б) екскреція;
в) дисиміляція;
г) транспірація.

2. Енергія в організмі використовується для забезпечення процесів: *
а) хімічних;
б) механічних;
в) електричних;
г) теплових;
д) світлових;
є) біохімічних.

3. Максимальну кількість енергії мають макроергічні зв'язки сполук: *
а) білків;
б) вуглеводів;
в) нуклеотидів;
г) АТФ;
д) жирів;
є) АДФ.

4. Структура АТФ відрізняється від аденілового нуклеотиду молекули ДНК: *
а) вуглеводом;
б) нітратною основою;
в) наявністю пептидних зв'язків;
г) молекулярною масою;
д) наявністю фосфору й азоту;
е) наявністю макроергічних зв'язків;
є) кількістю залишків фосфорної кислоти.

5. Указати етапи енергетичного обміну: *
а) підготовчий;
б) проміжний;
в) автотрофний;
г) гетеротрофний;
д) світловий;
е) темновий;
є) безкисневий;
ж) кисневий.

6. Безкисневий і кисневий етапи енергетичного обміну відбуваються в: *
а) шлунково-кишковому тракті;
б) клітинах;
в) міжклітинній речовині;
г) печінці.

7. Основну роль у забезпеченні організму енергією відіграє етап енергетичного обміну: *
а) підготовчий;
б) гліколіз;
в) спиртове бродіння;
г) аеробний.

8. 17,6 кДж енергії звільняється за повного розщеплення 1 г: *
а) АТФ;
б) білків;
в) води;
г) жирів;
д) вуглеводів;
є) вітамінів.

9. 38,9 кДж енергії звільняється за повного розщеплення 1 г: *
а) АТФ;
б) білків;
в) води;
г) жирів;
д) вуглеводів;
е) вітамінів;
є) мінеральних солей і мікроелементів.

10. Під час гліколізу глюкоза розщеплюється й утворює: *
а) піровиноградну кислоту;
б) оксиген;
в) вуглекислий газ;
г) молочну кислоту;
д) воду;
е) чотири молекули АТФ;
є) дві молекули АТФ;
ж) жирні кислоти.

11. Під час енергетичного обміну виділяється кількість енергії (кДж/моль глюкози): *
а) 200;
б) 84;
в) 2800;
г) 1596.

12. У результаті розщеплення трьох молекул глюкози в кишкової палички утво¬рюється молекул АТФ: *
а) три;
б) шість;
в) дванадцять;
г) понад сто.
Варіант 5

13. У рослин розрізняють види зеленого пігменту: *
а) хлорофіл а;
б) хлорофіл b;
в) хлорофіл d;
г) хлорофіл с;
д) бактеріохлорофіл.

14. Під час фотосинтезу АТФ; *
а) не синтезується;
б) синтезується у світлову фазу;
в) синтезується в темнову фазу;
г) використовується у світлову фазу;
д) частково використовується в темнову фазу.

15. Більшість основних амінокислот (18 з 20) під час біосинтезу білків кодує кількість триплетів: *
а) один;
б) два;
в) від двох до чотирьох;
г) від двох до шести.

16. Реакції матричного синтезу лежать в основі процесів: *
а) реплікації;
б) транскрипції;
в) редукції;
г) фотосинтезу;
д) дихання;
є) трансляції;
ж) біосинтезу білків;
з) транспірації.

17. Під час синтезу білка на етапі транскрипції відбувається: *
а) подвоєння молекули ДНК;
б) перенесення інформації з ДНК на іРНК;
в) переведення послідовності нуклеотидів ІРНК у послідовність залишків амінокислот білка.

18. Першим етапом біосинтезу білка є процес: *
а) редуплікації;
б) трансляції;
в) транскрипції;
г) утворення функціонального центру рибосоми.

19. Приєднання залишків амінокислот до тРНК— це процес: *
а) ендотермічний;
б) екзотермічний;
в) ферментативний;
г) редуплікації;
д) транскрипції;
е) трансляції;
є) здійснюваний на основі генетичного коду.

21. До форм безкисневого розщеплення глюкози належать: *
а) гліколіз;
б) молочнокисле бродіння;
в) спиртове бродіння;
г) нітрифікація;
д) азотфіксація;
є) маслянокисле бродіння.

22. АТФ у процесі енергетичного обміну синтезується: *
а) у цитоплазмі;
б) у матриксі мітохондрій;
в) на мембрані мітохондрій;
г) за участі Н+-АТФ-синтетази;
д) за участі гормонів;
є) за участі ферментів лізосом.

23. У процесі енергетичного обміну при розщепленні двох молекул молочної кислоти до СО2 і Н2О утвориться молекул АТФ: *
а) дві;
б) 18;
в) 36;
г) 38.

24. Для структури тРНК характерним є: *
а) постійна четвертинна структура;
б) постійна вторинна структура у вигляді листка конюшини;
в) просторова структура, утворена пептидними зв'язками;
г) просторова структура, утворена водневими зв'язками;
д) кодон, що відповідає певній амінокислоті;
є) антикодон, що відповідає певній амінокислоті.

Не тот ответ, который вам нужен?
Найди нужный
Самые новые вопросы
tegysigalpa2012
Русский язык - 3 года назад

Помогите решить тест по русскому языку тест по русскому языку «местоимение. разряды местоимений» для 6 класса 1. укажите личное местоимение: 1) некто 2) вас 3) ни с кем 4) собой 2. укажите относительное местоимение: 1) кто-либо 2) некоторый 3) кто 4) нам 3. укажите вопросительное местоимение: 1) кем-нибудь 2) кем 3) себе 4) никакой 4. укажите определительное местоимение: 1) наш 2) который 3) некий 4) каждый 5. укажите возвратное местоимение: 1) свой 2) чей 3) сам 4) себя 6. найдите указательное местоимение: 1) твой 2) какой 3) тот 4) их 7. найдите притяжательное местоимение: 1) самый 2) моего 3) иной 4) ничей 8. укажите неопределённое местоимение: 1) весь 2) какой-нибудь 3) любой 4) этот 9. укажите вопросительное местоимение: 1) сколько 2) кое-что 3) она 4) нами 10. в каком варианте ответа выделенное слово является притяжательным местоимением? 1) увидел их 2) её нет дома 3) её тетрадь 4) их не спросили

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.