profile
Опубликовано 8 месяцев назад по предмету География от WhyNott

•Частина Євразії, в якій проживають слов’янські народи:

а) Східна Європа і Північна Азія;

б) Північна Азія і Північна Європа;

в) Північна Європа і Південна Азія;

г) Південна Азія і Східна Європа.

•Регіон для країн якого характерна найвища густота населення:

а) Північна і Центральна Азія;

б) Центральна і Східна Азія;

в) Східна і Південно-східна Азія;

г) Південно-східна і Південно-західна Азія.

•Густота населення на острові Ява:

а) низька; б) середня; в) висока; г) одна з найвищих на Землі.

•Півострів, для якого характерна найнижча щільність населення:

а) Індокитай; б) Аравійський; в) Корея; г) Індостан.

•Країни в яких переважає слов’янське населення:

а) Угорщина і Словаччина; б) Словаччина і Польща;

в) Польща і Німеччина; г) Німеччина і Голландія.

•Предками яких народів були мадярські племена?

а) Поляків; б) угорців; в) словаків; г) чехів.

•Найменша частка міського населення властива країнам... Європи.

а) Південної; б) Східної; в) Західної; г) Північної.

•Релігії, батьківщиною яких є Південно-Західна Азія:

а) християнство і мусульманство; б) мусульманство і буддизм;

в) буддизм і ламаїзм; г) ламаїзм і християнство.

• Частина Азії, для якої найбільш характерне кочове населення,

зайняте тваринництвом:

а) Південна; б) Південно-Східна; в) Центральна;

г) Південно-Західна.

• Виробництво паперу з кори тутового дерева було винайдено в:

а) Індії; б) Китаї; в) Японії; г) Пакистані.

• Головна проблема сучасного Китаю:

а) виснаження природних ресурсів;

б) швидке зростання чисельності населення;

в) брак оброблюваних земель;

г) дефіцит водних ресурсів.​​

Не тот ответ, который вам нужен?
Найди нужный
Самые новые вопросы
tegysigalpa2012
Русский язык - 1 год назад

Помогите решить тест по русскому языку тест по русскому языку «местоимение. разряды местоимений» для 6 класса 1. укажите личное местоимение: 1) некто 2) вас 3) ни с кем 4) собой 2. укажите относительное местоимение: 1) кто-либо 2) некоторый 3) кто 4) нам 3. укажите вопросительное местоимение: 1) кем-нибудь 2) кем 3) себе 4) никакой 4. укажите определительное местоимение: 1) наш 2) который 3) некий 4) каждый 5. укажите возвратное местоимение: 1) свой 2) чей 3) сам 4) себя 6. найдите указательное местоимение: 1) твой 2) какой 3) тот 4) их 7. найдите притяжательное местоимение: 1) самый 2) моего 3) иной 4) ничей 8. укажите неопределённое местоимение: 1) весь 2) какой-нибудь 3) любой 4) этот 9. укажите вопросительное местоимение: 1) сколько 2) кое-что 3) она 4) нами 10. в каком варианте ответа выделенное слово является притяжательным местоимением? 1) увидел их 2) её нет дома 3) её тетрадь 4) их не спросили