profile
Опубликовано 2 года назад по предмету Химия от urijmesko801

методи розчинення солі у воді

 1. Ответ
  Ответ дан saniabu4enko

  Ответ:

  Прийнято концентрацію (склад) водного розчину виражати в масових

  частках або масових відсотках. Наприклад, 10% розчином NaCl називається

  такий розчин, в 100 г якого знаходиться 10 г кухонної солі та 90 г води.

  Тоді:

  2

  l

  NaCl H O

  NaC b m

  m m

  , (1)

  де b - масова частка NaCl у водному розчині солі.

  Стан розчину визначається двома термомеханічними параметрами (те-

  мпературою і тиском) і його складом, який частіше називається концентраці-

  єю.

  Як було зазначено раніше, фізична суть процесу випарювання полягає

  в перетворенні частини рідини (розчинника) в пару при згущенні розчинів

  або в перетворенні всієї рідини в пару, якщо випарюють однокомпонентну

  рідину (наприклад, воду). Слід відрізняти випарювання від випаровування.

  Випаровування відбувається з поверхні і при будь-якій температурі і тиску,

  тоді як випарювання — з усієї маси рідини при температурі, що відповідає

  точці кипіння при певному тиску.

  З точки зору молекулярно-кінетичної теорії при випарюванні і випаро-

  вуванні відбувається видалення частини молекул речовини, що перебувають

  у тепловому русі, з простору, який займає рідина. Молекули, які видаляються

  з рідини, заповнюють паровий простір і утворюють насичену пару цієї ріди-

  ни. Частина цих молекул знову повертається в рідину, а частина випарову-

  ється, поповнюючи нестачу у паровому просторі, тобто встановлюється ди-

  намічна рівновага, внаслідок чого число молекул над рідиною, а отже і тиск

  насиченої пари набуває певної величини при заданій температурі.

  Коли температура кипіння змінюється, рівновага порушується, а це

  спричиняє відповідні зміни густини і тиску пари. Під час кипіння рідини пара

  виділяється не лише з поверхні, а й з парових бульбашок, що утворюються в

  самій рідині, і цей процес стає основним, бо утворені бульбашки є центрами

  пароутворення

Не тот ответ, который вам нужен?
Найди нужный
Самые новые вопросы
tegysigalpa2012
Русский язык - 3 года назад

Помогите решить тест по русскому языку тест по русскому языку «местоимение. разряды местоимений» для 6 класса 1. укажите личное местоимение: 1) некто 2) вас 3) ни с кем 4) собой 2. укажите относительное местоимение: 1) кто-либо 2) некоторый 3) кто 4) нам 3. укажите вопросительное местоимение: 1) кем-нибудь 2) кем 3) себе 4) никакой 4. укажите определительное местоимение: 1) наш 2) который 3) некий 4) каждый 5. укажите возвратное местоимение: 1) свой 2) чей 3) сам 4) себя 6. найдите указательное местоимение: 1) твой 2) какой 3) тот 4) их 7. найдите притяжательное местоимение: 1) самый 2) моего 3) иной 4) ничей 8. укажите неопределённое местоимение: 1) весь 2) какой-нибудь 3) любой 4) этот 9. укажите вопросительное местоимение: 1) сколько 2) кое-что 3) она 4) нами 10. в каком варианте ответа выделенное слово является притяжательным местоимением? 1) увидел их 2) её нет дома 3) её тетрадь 4) их не спросили

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.