profile
Опубликовано 2 года назад по предмету Обществознание от ilushameg

Поможіть )
1. З економічних шкіл історично першою була школа

А меркантилізму
Б класичної політекономії
В монетаризму
Г кейнсіанства
2. Теза про «невидиму руку» ринку міститься в теоретичних концепціях

А Т. Мальтуса
Б класичного напрямку
В інституціоналізму
Г кейнсіанства
3.Методом економічної теорії, що полягає у відмові від поверхневих, несуттєвих сторін явища з метою розкриття його суті, є

А наукова абстракція
Б дедукція
В історичне та логічне
Г діалектика

3. Предметом свого аналізу зробили сферу обміну

А фізіократи
Б маржиналісти
В класики
Г меркантилісти
4. Як науку про багатство предмет політичної економії визначав

А А. Сміт
Б В. Джевонс
В М. Туган-Барановський
Г Т. Мальтус
5. Гроші є основним параметром регулювання економіки з точки зору

А марксизму
Б монетаризму
В маржиналізму
Г кейнсіанства
6.Основне значення економічної науки зараз полягає в тому, що вона

А дає вченим можливість реалізувати свої здібності
Б розкриває людині мотиви її поводження
В показує шляхи найкращої організації суспільного устрою з погляду задоволення потреб людей
Г допомагає підприємцям вести успішний бізнес
6. Поняття «політична економія» з’явилося в

А 1776 р.
Б 1890 р.
В 1867 р.
Г 1615 р
7. Поняття методу науки містить у собі

А структуру предмета
Б способи оптимального застосування всієї сукупності пізнавальних засобів
В набір фактичних даних
Г аналіз економічних явищ

8.Основна економічна суперечність діє :

А у кожній країні на початковому етапі розвитку
Б тільки в період кризи в будь-якій країні
В у кожній країні на всіх етапах розвитку
Г тільки в розвинених країнах

9. Поняття методу науки містить у собі

А структуру предмета
Б способи оптимального застосування всієї сукупності пізнавальних засобів
В набір фактичних даних
Г аналіз економічних явищ
10. Основна економічна суперечність діє

А у кожній країні на початковому етапі розвитку
Б тільки в період кризи в будь-якій країні
В у кожній країні на всіх етапах розвитку
Г тільки в розвинених країнах

  1. Ответ
    Ответ дан Yanagk
    Знаю тіки 1) г 2)б напевно
Не тот ответ, который вам нужен?
Найди нужный
Самые новые вопросы
tegysigalpa2012
Русский язык - 3 года назад

Помогите решить тест по русскому языку тест по русскому языку «местоимение. разряды местоимений» для 6 класса 1. укажите личное местоимение: 1) некто 2) вас 3) ни с кем 4) собой 2. укажите относительное местоимение: 1) кто-либо 2) некоторый 3) кто 4) нам 3. укажите вопросительное местоимение: 1) кем-нибудь 2) кем 3) себе 4) никакой 4. укажите определительное местоимение: 1) наш 2) который 3) некий 4) каждый 5. укажите возвратное местоимение: 1) свой 2) чей 3) сам 4) себя 6. найдите указательное местоимение: 1) твой 2) какой 3) тот 4) их 7. найдите притяжательное местоимение: 1) самый 2) моего 3) иной 4) ничей 8. укажите неопределённое местоимение: 1) весь 2) какой-нибудь 3) любой 4) этот 9. укажите вопросительное местоимение: 1) сколько 2) кое-что 3) она 4) нами 10. в каком варианте ответа выделенное слово является притяжательным местоимением? 1) увидел их 2) её нет дома 3) её тетрадь 4) их не спросили

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.