profile
Опубликовано 2 года назад по предмету Українська література от mtlshop9972

Контрольна робота № 5-6.

Прийменник. Сполучник

Завдання 1-8 з вибором однієї правильної відповіді (кожна правильна

відповідь 0,5 бала)

1. Визначити рядок, у якому прийменник ужитий з іменником у формі

знахідного відмінка:

А) Бережи час, часу за гроші не купиш.

Б) Було, та за водою спливло.

В) Що було, та за вітром по воді попливло.

Г) Нема ранку без вечора.

2. Знайти речення, у якому вжитий прийменник із:

А) Кожен...вас відчуває себе багатшим, ніж був.

Б) Соняшники схожі на круглі кобзи, які земля підняла...свого лона на

високих живих стеблах.

В) Люблю, коли березовий сік накрапає ... жолобка.

Г) Люблю дивитися, як лісове джерело коловертнем викручується... глибини.

3. Визначити ті речення, у яких потрібно вживати прийменник у (2

відповіді):

А) Наше слово... період Київської Русі сягнуло державного творення.

Б) Найбільше зберігається рослинність... заповідниках, де не порушується

біоценоз.

В) Вулик з високою рамкою широко використовувався... поліській і

лісостеповій зонах.

Г) Запуск першого . світі штучного супутника Землі знаменував початок

космічної ери.

4. Указати рядок, у якому похідні прийменники пишуться разом:

А) Навесні веселі струмочки зграйками біжать із/під снігу.

Б) По/серед ночі до/в/кола зненацька сяйнуло дивовижне видовище.

В) З/під старої, ще торішньої трави визирає на світ фіолетове пролісеня.

Г) Десять днів тривали народні гуляння під/час свята врожаю.

5. Визначити речення, у якому сполучник поєднує частини складного

речення:

А) Завдяки тренуванням Демосфен позбувся недоліків і став одним з

найблискучіших ораторів.

Б) Приходить зима й по-святковому прибирає опустілі ниви.

В) Місяць зійшов над морем, і скелі стали ближчими.

Г) Плещуть весла і сиплють дощ іскор.

6. Визначити речення, у якому сполучник та вжито в значенні

протиставного:А) Щоб себе не оголити та себе не обділить.

Б) То не пісня, та то правда.

В) Ліпше без вечері лягати та без ворогів уставати.

Г) Говорили-балакали, сіли та й заплакали.

7. Визначити рядок, у якому міститься речення з парним сполучником:

А) Веселку обожнювали, як сонце, і землю, і трави.

Б) Ріс місяць і блід, росли скелі і блідли.

В) Славнозвісні чайки козаків не боялися ні бурі, ні оснащених важкими

гарматами турецьких галер.

Г) Козаки були вмілими воїнами не тільки на суші, а й на морі.

8. Визначити рядок, у якому всі сполучники пишуться окремо:

А) для/того/ щоб, а /дже, не/наче/б/то, замість/ того/щоб;

Б) коли/б, а/ніж, у/міру/того/як, хоча/б;

В) так/що, та/й, через/те/що, з/тим/ щоб;

Г) але/ж, тому/що, при/тому, тим/часом/як.

Завдання 9-11 на встановлення відповідності (кожна правильна пара

1бал)

9. Установити відповідність між словосполученнями, у яких ужито

антонімічні прийменники:

А) одягнути шапку на голову; 1) говорити з натхненням;

Б) хмари над головою; 2) зняти камінь з душі;

В) працювати без радості; 3) земля під ногами.

10. Установити відповідність між сполучниками сурядності та їхнім

групами за значенням:

А) також, ні...ні; 1) єднальні;

Б) то...то, чи...чи; 2) протиставні;

В) зате, однак; 3) розділові.

11. Установити відповідність між сполучниками підрядності та їхнім

групами за значенням:

А) мов, неначе; 1) причинові;

Б) тому що, оскільки; 2) часові;

В) якби, якщо; 3) мети;

Г) щоб, для того щоб; 4) порівняльні.

Д) коли, після того як .

12. Розташувати прийменники з-під, край, біля, наприкінці в такій

послідовності (2 бали):

1) непохідний прийменник,

2) похідний прийменник, утворений з кількох непохідних;

3) похідний прийменник, утворений від іменника;4) похідний прийменник, утворений від прислівника.

13. До поданих сполучників дібрати по одному синонімічному (2 бали):

Проте -... Дарма що - … Тому що - ...

14. Переписати текст, вставити сполучники. Зробити морфологічний

розбір одного сполучника та одного прийменника (3 бали):

На городі ріс кущ барвінку. Здавалось, ... він і зимою зеленіє, . коли

танули сніги, то на світ пробивалось його цупке зелене листя, не змучене

холодом, не скалічене морозом. А . повітря ставало по-материнськи м

′яким ... лагідним, то барвінок зацвітав так, ... небо бризнуло на землю

живою своєю блакиттюДаю 80баллов!!!!!! пожалуйста​

 1. Ответ
  Ответ дан albinadelezha

  Відповідь:

  1.а

  2.а

  3.б,в

  4.б

  5.в

  6. б

  7. в

  8. г

  9. не допетрала запитання, фотки немає?

  10. а - 1; б - 3; в - 2

  11. а - 4; б -1;  г -3; д - 2

  12. з-під - з кількох непохідних;

  край - похідний від іменника

  біля - непохідний

  наприкінці - похідний від прислівника

  13. Проте - однак; дарма що - незважаючи на те що; тому що - бо, адже;

  14. На городі ріс кущ барвінку. Здавалось, що він і зимою зеленіє, коли

  танули сніги, то на світ пробивалось його цупке зелене листя, не змучене  холодом, не скалічене морозом. А  повітря ставало по-материнськи м ′яким та лагідним, то барвінок зацвітав так, наче небо бризнуло на землю  живою своєю блакиттю.

  Пояснення:

Не тот ответ, который вам нужен?
Найди нужный
Самые новые вопросы
tegysigalpa2012
Русский язык - 3 года назад

Помогите решить тест по русскому языку тест по русскому языку «местоимение. разряды местоимений» для 6 класса 1. укажите личное местоимение: 1) некто 2) вас 3) ни с кем 4) собой 2. укажите относительное местоимение: 1) кто-либо 2) некоторый 3) кто 4) нам 3. укажите вопросительное местоимение: 1) кем-нибудь 2) кем 3) себе 4) никакой 4. укажите определительное местоимение: 1) наш 2) который 3) некий 4) каждый 5. укажите возвратное местоимение: 1) свой 2) чей 3) сам 4) себя 6. найдите указательное местоимение: 1) твой 2) какой 3) тот 4) их 7. найдите притяжательное местоимение: 1) самый 2) моего 3) иной 4) ничей 8. укажите неопределённое местоимение: 1) весь 2) какой-нибудь 3) любой 4) этот 9. укажите вопросительное местоимение: 1) сколько 2) кое-что 3) она 4) нами 10. в каком варианте ответа выделенное слово является притяжательным местоимением? 1) увидел их 2) её нет дома 3) её тетрадь 4) их не спросили

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.