profile
Размещено 3 года назад по предмету Українська мова от valerapaporotnik

Даю 30 БАЛОВ если решите эти задачи!!!
1.Розставте розділові знаки в реченнях.
1.Секретар сидів через стіну і щоб його покликати, досить було
постукати кулаком у стіну або просто зайти в його кімнатку.
2.Дощ іде з самого ранку вийти з хати неможливо.
2. Установіть відповідність.
Установіть відповідність між умовами постановки тире і прикладами
речень
Розділовий знак
1 на місці пропущеного члена речення
2 між підметом і присудком
3 при відокремленій прикладці
4 у безсполучниковому складному реченні

А Він знав одне — боротись до загину (Л. Костенко).
Б Хризантеми — квіти осені (З журн.).
В Батько не розуміє сина, а син — батька (І. Кирпель).
Г Він — хліб життя — з великої роботи.
Легкого хліба в світі не бува! (М. Шевченко).
Д Вода, хмари, плав — все пливло, все
безупинно неслося вперед (О. Довженко).
3.Уставте пропущену букву або знак.
Бер…жливість, непр…м…ренний, навмис...ний, контрас...ний, зап’яс...ний,
подорож...ю, сторіч..я, молодіст...ю, востан...є, від...зеркален...я, оголошен...ь,
шален...ий, квіт..ці, тюр..ма, різ..бяр, астрахан..ський, щіл..ний, дзв...якнути,
розв...язано, валер..янка, хутор...янин, моркв..яний.

 1. Ответ на вопрос
  Ответ на вопрос дан virgin1a

  1.

  1. Секретар сидів через стіну, і щоб його покликати, досить було постукати кулаком у стіну, або просто зайти в його кімнатку.

  2. Дощ іде з самого ранку - вийти з хати неможливо.

  2.

  1 - В

  2 - Б

  3 - Г

  4 - А

  3.

  Бережливість, непримиренний, навмисний, контрастний, зап’ястний,

  подорожжю, сторіччя, молодістю, востаннє, відзеркалення, оголошень,

  шалений, квітці, тюрма, різьбяр, астрахан..ський, щільний, дзвякнути,

  розв'язано, валер'янка, хуторянин, морквяний.

 2. Ответ на вопрос
  Ответ на вопрос дан bokij79mailru

  Ответ:

  вот. ..........................

Не тот ответ на вопрос, который вам нужен?
Найди верный ответ
Самые новые вопросы
tegysigalpa2012
Русский язык - 4 года назад

Помогите решить тест по русскому языку тест по русскому языку «местоимение. разряды местоимений» для 6 класса 1. укажите личное местоимение: 1) некто 2) вас 3) ни с кем 4) собой 2. укажите относительное местоимение: 1) кто-либо 2) некоторый 3) кто 4) нам 3. укажите вопросительное местоимение: 1) кем-нибудь 2) кем 3) себе 4) никакой 4. укажите определительное местоимение: 1) наш 2) который 3) некий 4) каждый 5. укажите возвратное местоимение: 1) свой 2) чей 3) сам 4) себя 6. найдите указательное местоимение: 1) твой 2) какой 3) тот 4) их 7. найдите притяжательное местоимение: 1) самый 2) моего 3) иной 4) ничей 8. укажите неопределённое местоимение: 1) весь 2) какой-нибудь 3) любой 4) этот 9. укажите вопросительное местоимение: 1) сколько 2) кое-что 3) она 4) нами 10. в каком варианте ответа выделенное слово является притяжательным местоимением? 1) увидел их 2) её нет дома 3) её тетрадь 4) их не спросили

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.