profile
Опубликовано 8 месяцев назад по предмету Українська мова от cr8323258

Не з дієприкметником пишемо
а) окремо, якщо він виступає в ролі присудка (тобто стоїть після підмета). (Поле не оране.)
б) окремо, якщо він виступає в ролі поширеного (із залежним словом ) означення, (тобто стоїть перед
підметом). (Ніким не оране поле. Не оране КИМ? ніким - це поширене означення).
в) разом, якщо виступає непоширеним ( одиничним ) означенням. (Неоране поле.)

Не з прикметником пишемо
а) окремо, якщо він виступає в ролі присудка). (Річка не глибока)
б) окремо, якщо прикметник має залежні заперечні слова ЗОВСІМ, НІТРОХИ, АЖ НІЯК. (Нітрохи не
глибока річка).
в) разом, якщо прикметник виступає означанням (тобто стоїть перед підметом), яке можна замінити
синонімом або яке без НЕ не вживається. ( Неглибока (мілка) річка.)
2.
Виконайте нвступні вправи.

Вправа 1.
Напишіть НЕ зі словами разом чи окремо.

1.Зовсім(не) переконливий, 2. ніде (не) знаний, 3.(не) вблаганний, 4. (не) густо виросло, 5.(не) в’янучий цвіт, 6. (не) врожай, 7. (не) жить (легка простуда), 8. (не) знаний. 9.(не) забутий усіма вчинок, 10. (не) мовби, 11. (не) зважаючи на на те, 12. (не) далеко, 13. (не) абиякий, 15. (не) білений ніким, 16. (не) дорого, а дешево, 17. (не) з’ясоване досі питання, 18. (не) з'ясоване питання, 19. питання (не) з'ясоване. 20. (Не) важке питання


Вправа 2.
Запишіть прислів’я. Розкрийте дужки.

1. Ледачому й лінуватися (ні)коли. 2. (Ні) хто майстром враз (не) став. 3.Живий ведмідь шкури ні (за) що (не) продасть. 4. Дотримуй у всьому міри, то (не) матимеш ні (в) чому потреби. 5. (Не) велика біда, що минула середа. 6. Вмить (ні) чого (не) буває, все (не) легкої праці чекає.

Не тот ответ, который вам нужен?
Найди нужный
Самые новые вопросы
tegysigalpa2012
Русский язык - 1 год назад

Помогите решить тест по русскому языку тест по русскому языку «местоимение. разряды местоимений» для 6 класса 1. укажите личное местоимение: 1) некто 2) вас 3) ни с кем 4) собой 2. укажите относительное местоимение: 1) кто-либо 2) некоторый 3) кто 4) нам 3. укажите вопросительное местоимение: 1) кем-нибудь 2) кем 3) себе 4) никакой 4. укажите определительное местоимение: 1) наш 2) который 3) некий 4) каждый 5. укажите возвратное местоимение: 1) свой 2) чей 3) сам 4) себя 6. найдите указательное местоимение: 1) твой 2) какой 3) тот 4) их 7. найдите притяжательное местоимение: 1) самый 2) моего 3) иной 4) ничей 8. укажите неопределённое местоимение: 1) весь 2) какой-нибудь 3) любой 4) этот 9. укажите вопросительное местоимение: 1) сколько 2) кое-что 3) она 4) нами 10. в каком варианте ответа выделенное слово является притяжательным местоимением? 1) увидел их 2) её нет дома 3) её тетрадь 4) их не спросили