profile
[/banner_gorizont_adaptive]
Размещено 4 года назад по предмету Українська мова от kannamka

Поставте коми 6 класс укр яз

Знову радує нас в(е/и)сня(н/нн)ий день. З(е/и)мля все парує над полем м(е/и)р(е/и)хтить (біло)фіолетове мар(е/и)во а на небі жодної хмаринки. Малес(е/и)н(ь/-)кі рослини пну(ц/тьс)ся від з(и/е)млі до сонця. З далекої блакитної в(е/и)сочини розливаю(ць/тьс)я пісні жайворонків.

Іду полем а квітів бе(с/з)ліч. Уже озимина зросла мало (не) по коліна. Ярі хліба, мов той з(и/е)л(и/е)ний шовк, прослалися перед очима. А трави густі пахучі ш(и/е)л(и/е)стят(ь/-) під ногами. Трав(и/е)нь  (не)забут(ь/-)ній місяць ро(с/з)квіту і (сч/щ)астя, моя шіс(-/т)на(ц/дц)ята в(и/е)сна.

(С/з)пинимося на узлі(с/сс)і і послухаємо пташи(нн/н)их пісень.  Бер(и/е)г і луки кущі й поодинокі д(и/е)р(и/е)вця тропічне гарбузи(н/нн)я і в(и/е)л(и/е)тен(ь)с(ь)кі соняшники, рівні ш(и/е)ренги картоп(и/е)ль, куч(и/е)рява кукуру(з/дз)а приса(т/д)кувата капуста і просто клапті зел(и/е)ні заб(е/и)рають  (будь)яку  душу в полон.

Надв(и/е)чір(’)я.  У просвіті між оч(и/е)ретами і ку(шч/щ)ами стеля(ць/тьс)я панорами горбів, що один по одному біжать до рідної домівки.


Бажаємо успіхів!

Опубліковано 

 1. Ответ на вопрос
  Ответ на вопрос дан eleonora151220064

  Знову радує нас весняний день. Земля все парує, над полем мерехтить біло-фіолетове марево, а на небі жодної хмаринки. Малесенькі рослини пнуться від землі до сонця. З далекої блакитної височини розливаються пісні жайворонків.

  Іду полем, а квітів безліч. Уже озимина зросла мало не по коліна. Ярі хліба, мов той зелений шовк, прослалися перед очима. А трави густі пахучі шелестять під ногами. Травень – незабутній місяць розквіту і щастя, моя шістнадцята весна.

  Спинимося на узліссї і послухаємо пташиних пісень. Берег і луки, кущі й поодинокі деревця, тропічне гарбузиння і велетенські соняшники, рівні ширенги картопель, кучерява кукурудза, присадкувата капуста і просто клапті зелені забирають будь-яку душу в полон.

  Надвечір'я. У просвіті між очеретами і кущами стеляться панорами горбів, що один по одному біжать до рідної домівки.

  1. Ответ на вопрос
   Ответ на вопрос дан kannamka
   дякую за відповіді , шкода тільки ,що не знадобився надіслала з тими комами, які сама поставила
Не тот ответ на вопрос, который вам нужен?
Найди верный ответ
Самые новые вопросы
tegysigalpa2012
Русский язык - 4 года назад

Помогите решить тест по русскому языку тест по русскому языку «местоимение. разряды местоимений» для 6 класса 1. укажите личное местоимение: 1) некто 2) вас 3) ни с кем 4) собой 2. укажите относительное местоимение: 1) кто-либо 2) некоторый 3) кто 4) нам 3. укажите вопросительное местоимение: 1) кем-нибудь 2) кем 3) себе 4) никакой 4. укажите определительное местоимение: 1) наш 2) который 3) некий 4) каждый 5. укажите возвратное местоимение: 1) свой 2) чей 3) сам 4) себя 6. найдите указательное местоимение: 1) твой 2) какой 3) тот 4) их 7. найдите притяжательное местоимение: 1) самый 2) моего 3) иной 4) ничей 8. укажите неопределённое местоимение: 1) весь 2) какой-нибудь 3) любой 4) этот 9. укажите вопросительное местоимение: 1) сколько 2) кое-что 3) она 4) нами 10. в каком варианте ответа выделенное слово является притяжательным местоимением? 1) увидел их 2) её нет дома 3) её тетрадь 4) их не спросили

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.